» Aktuality » MPC súčasťou Letnej univerzity Móra Jókaiho

MPC súčasťou Letnej univerzity Móra Jókaiho

14.07.2016
MPC súčasťou Letnej univerzity Móra Jókaiho
     Od rétoriky až po výtvarnú výchovu. Na jubilejnú XXV. Letnú univerzitu Móra Jókaiho tieto témy prilákali vyše 400 učiteľov škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Akciu v Komárne organizuje Zväz maďarských pedagógov na Slovensku v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.
     Univerzita sa každoročne teší  obľube, o čom hovorí i vysoký počet účastníkov z celého Slovenska. Podujatie pravidelne navštevujú i maďarskí pedagógovia z viacerých štátov a maďarských komunít. Učitelia absolvujú vzdelávacie aktivity Rétorika v učiteľskej praxi, Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským, Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na základnej umeleckej škole či Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese.
     Letná univerzita Móra Jókaiho každoročne ponúka kvalitné akreditované vzdelávacie aktivity, ako aj kultúrne a spoločenské podujatia v rámci celého týždňa. „Letná univerzita sa organizačne aj obsahovo tak rozvinula, že učiteľom vyučujúcich na školách s vyučujúcim jazykom maďarským z celého Slovenska ponúka rôznorodé vzdelávacie aktivity, ako aj programy, na ktoré sa už tešíme celý rok,“ s nadšením povedala Zsuzsanna Csintala, zástupkyňa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Eötvösa v Komárne.
    Prednášky sú takisto aj v Rimavskej Sobote, na Letnej univerzite Františka II. Rákociho.