» Aktuality » Možnosti ďalšieho vzdelávania vďaka MPC

Možnosti ďalšieho vzdelávania vďaka MPC

19.03.2015
Možnosti ďalšieho vzdelávania vďaka MPC
     Nové vzdelávacie aktivity – to je hlavná téma stretnutia riaditeľov gymnázií a stredných odborných škôl, ktoré sa uskutoční dňa 27. marca 2015. Podujatie s názvom „Propagácia aktivít MPC v regióne“ organizuje detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Komárne v spolupráci s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja.
     Vzdelávanie pedagógov by mal byť nikdy nekončiaci proces. Podobne ako stále napreduje svet technológií, vyvíja sa aj pedagogika a v rámci každého vyučovacieho predmetu najmä metodika vyučovania. „Chceme upriamiť pozornosť na spoluprácu s vedením každej školy a cez riaditeľov škôl s každým pedagógom. To bol aj jeden z dôvodov nášho stretnutia, aby sme  riaditeľov škôl oboznámili s novými predstavami, ponukami na ďalšie vzdelávania, ktorými chceme pomôcť v ich každodennej, náročnej práci,“ povedal István Szőköl, zástupca riaditeľa pre detašované pracovisko MPC Komárno.  
     Metodicko-pedagogické centrum vytvára novoakreditované vzdelávacie programy, na ktoré sa pedagógovia môžu prihlásiť už od septembra budúceho školského roka. V týchto dňoch oslovuje riaditeľov s myšlienkou, aby učiteľov povzbudili a vytvorili im vhodné podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie, motivovali ich a posielali na školenia. „Spočiatku si skoro všetci mysleli, že tieto aktivity slúžia jedine na získanie potrebných kreditov. Nedá sa poprieť, že určitá časť učiteľov ešte stále rozmýšľa takýmto spôsobom, ale väčšina pedagógov na našich školeniach hľadá už to najdôležitejšie, teda nové vedomosti,“ doplnil István Szőköl.