» Aktuality » Motivačné štipendiá v rukách zamestnávateľov

Motivačné štipendiá v rukách zamestnávateľov

28.12.2012
     Zamestnávatelia podporili v minulom školskom roku vzdelávanie žiakov na stredných odborných školách motivačnými štipendiami v sume takmer 25 000 eur. 
     Prostredníctvom motivačných štipendií firmy podporovali študentov v siedmich krajoch, kde sa ich finančnej podpore tešilo 70 žiakov na deviatich stredných školách. Žiadny zamestnávateľ nepodporil v školskom roku 2011/12 stredoškolákov iba v jednom kraji – Trenčianskom.
     Najviac si prilepšili žiaci Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, kde mali priemerný počet štipendistov 23. Na štipendiá vyplatili viac ako 9 000 eur. Motivačné štipendiá boli vyplácané aj na týchto školách: Súkromná stredná umelecká škola Bratislava – Ružinov, Stredná odborná škola elektrotechnická Bratislava – Vajnory, Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica, Stredná odborná škola Levice, Súkromná stredná odborná škola Žilina, Súkromné gymnázium Podbrezová, Spojená škola – Stredná odborná škola lesnícka Prešov, Stredná odborná škola Prakovce.
     Možnosť vyplácať motivačné štipendiá žiakom stredných škôl zo strany zamestnávateľov priniesol zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Jeho mesačná výška je obmedzená do úrovne 65 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo v súčasnosti predstavuje 57,73 eura. Pri určovaní výšky motivačného štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú dochádzku.
     Podľa nášho názoru je táto možnosť finančnej podpory veľmi atraktívny spôsob investovania do ambicióznych študentov. Práve tí sa totiž po úspešnom absolvovaní školy môžu stať kvalitnými zamestnancami podnikov, ktoré ich počas štúdia motivovali k vzdelávaniu a získavaniu cenných praktických skúseností a zručností.

     Michal Kaliňák
     hovorca ministra