» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Moldavsko

Moldavsko

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 - 2010
(Bratislava, 22. 3. 2007; platí 4 roky, platnosť automaticky predlžovaná na ďalší jeden rok)