» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Moldavsko

Moldavsko

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a výskumu Moldavskej republiky
(Kišiňov, 20.09.2017; platí 5 rokov, platnosť automaticky predlžovaná na ďalších 5 rokov)