» Aktuality » Moderné technológie na prírodovedných predmetoch

Moderné technológie na prírodovedných predmetoch

28.05.2015
Moderné technológie na prírodovedných predmetoch
     Pracovať na hodinách prírodných vied s využitím experimentálneho systému „PASCO – prírodné vedy interaktívne a aktívne“ sa naučili účastníci odborného workshopu v Nitre. Systém, ktorý prinesie moderný, až bádateľský spôsob výučby, prispeje aj k zvýšeniu kvality a atraktívnosti hodín.
 
     „Sme pozitívne prekvapení novými možnosťami podpory vzdelávania študijných disciplín, ktoré môžeme zaradiť medzi menej obľúbené, ako napríklad chémia, a tým zatraktívniť vyučovací proces pre žiakov,“ pochválila workshop Mária Bujdáková z Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali. Systém PASCO podporuje digitálnu formu vzdelávania prírodovedných disciplín prostredníctvom série prírodovedných experimentov. Odborný workshop pre učiteľov základných a stredných škôl pripravilo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Nitra.