» Aktuality » Ministerstvo školstva už dostalo prostriedky na valorizáciu platov

Ministerstvo školstva už dostalo prostriedky na valorizáciu platov

24.01.2019
Ministerstvo školstva už dostalo prostriedky na valorizáciu platov
     Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR už má k dispozícii finančné prostriedky na valorizáciu platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl a úpravu platových taríf pre nepedagogických zamestnancov regionálneho aj vysokého školstva.
     V najbližších dňoch MŠVVaŠ SR oznámi a rozošle finančné prostriedky samosprávam a vysokým školám za účelom zabezpečenia garantovaného navýšenia platov o 10 percent.