Dôležité
- Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič želá príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych          - Minister Dušan Čaplovič uviedol do života publikáciu: „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“           - Žiaci pracujúci s počítačom nielen doma, ale aj na škole, dosahujú lepšie výsledky         - Trh práce potrebuje 320 000 pracovníkov         - www.digiskola.sk - všetko o modernej technike pre školy          
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Ministerstvo školstva SR vyhlásilo konkurzy na tvorbu nových učebníc

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo konkurzy na tvorbu nových učebníc

24.06.2009

   Dňa 22. júna 2009 boli vyhlásené konkurzy na tvorbu materiálnych didaktických prostriedkov. Podrobné informácie o podmienkach prihlásenia sa do konkurzu nájdete aj na stránke http://www.edicny-portal.sk/konkurzy/.
     Uzávierka prijímania prihlášok spolu s návrhmi do konkurzu pre autorov je 31. august 2009.
Viac informácií

Bratislava 24. jún 2009