» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Ministerstvo školstva SR chce zlepšiť prípravu mladých športovcov

Ministerstvo školstva SR chce zlepšiť prípravu mladých športovcov

09.04.2009

      Zlepšenie podmienok pre mladé športové talenty by mali priniesť centrá olympijskej prípravy (COP). Na ich vytvorenie vyčlenilo Ministerstvo školstva v tomto roku predbežne 2,5 milióna eur. O tieto peniaze sa môžu uchádzať športové školy v rámci výzvy MŠ SR, ktorú dnes na tlačovej konferencii predstavil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj spolu s prezidentom Slovenského olympijského výboru Františkom Chmelárom.
„Naším cieľom je poskytnúť mladým talentom profesionálnu starostlivosť prioritne v športoch, ktoré na Slovensku už majú svoje výsledky a svoje zázemie," uviedol Ján Mikolaj.
      Prednostne tak budú podporené centrá zamerané na atletiku, basketbal, hádzanú, lyžovanie, plávanie, streľbu, športovú gymnastiku a volejbal. Dotáciu však môžu získať aj projekty zamerané na ďalšie športy, ktoré sú v programe olympijských hier.
      Uchádzači musia podať svoje projekty do 15. mája 2009. Štatút COP sa prideľuje na obdobie 8 rokov. V odôvodnených prípadoch má Ministerstvo školstva SR právo odobrať tento štatút športovej škole aj pred jeho uplynutím. Jednou z podmienok je i zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5 percent z poskytnutej dotácie na projekt z iných zdrojov.
     COP je určené pre športovcov - žiakov príslušnej športovej školy vo veku od 14 do 20 rokov (príp. až do 23 rokov), ktorí splnili kritériá pre zaradenie a plnia stanovené výkonnostné ciele.
Plné znenie výzvy nájdete na stránke MŠ SR.
Fotogaléria

Bratislava 9. apríl 2009