» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Ministerstvo školstva pripraví zákon o mládeži

Ministerstvo školstva pripraví zákon o mládeži

19.09.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes na rokovanie vlády predložil legislatívny zámer zákona o mládeži. O paragrafovom znení zákona by mal kabinet rokovať v decembri tohto roku.
    
Oblasť práce s deťmi a mládežou je od roku 2001 každoročne realizovaná akčným plánom úloh, ktorý vychádza z obsahu Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007. Príprava a následné prijatie zákona o mládeži ovplyvní rozvoj podmienok na formovanie mladého človeka.
     Definujú sa dôležité pojmy, akými sú napr. prostredie práce s deťmi a mládežou, mládežnícke dobrovoľníctvo, zásady tvorby regionálnych a miestnych politík mládeže či mechanizmy financovania práce s mladými. Zákonom sa upravia úlohy orgánov štátnej správy a samosprávy a iných osôb pre vymedzenie politiky k deťom a mládeži.

Bratislava 19. septembra 2007