» Aktuality » Ministerstvo školstva predstavilo nový portál pre uchádzačov o štúdium na vysokých školách

Ministerstvo školstva predstavilo nový portál pre uchádzačov o štúdium na vysokých školách

29.02.2012

     Od dnešného dňa je verejnosti prístupný komplexný informačný portál http://vs.iedu.sk poskytujúci záujemcom o vysokoškolské štúdium podrobné informácie o vysokých školách, akými sú nielen nezamestnanosť a platy absolventov, ale aj ročné školné a poplatky za prijímacie konanie, mobilita študentov, objem zahraničných grantov na jedného študenta či podiel študentov končiacich štúdium a ich názory na kvalitu vzdelávania.
    
Portál vznikol rozšírením pôvodnej stránky absolventi.iedu.sk (poskytoval len informácie o platoch absolventoch verejných vysokých škôl) a na dnešnej tlačovej konferencii ho predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Ako povedal na stretnutí s novinármi: „Portál sme pripravili nielen s cieľom znižovania informačnej nerovnosti, ale aj zabezpečenia kontroly úrovne samotného vzdelávania a jeho výsledkov. Okrem toho sme sa snažili poskytnuté údaje sprehľadniť zrozumiteľným spôsobom, aby sa verejnosť v nich mohla bez problémov orientovať."
    
Nový portál prináša možnosť porovnávať školy, fakulty alebo odbory podľa vlastného výberu. Doplnený bol aj o prvok časového radu rokov 2010 a 2011 pre sledovanie trendov, z ktorého možno napríklad vyčítať nielen nárast, resp. pokles nezamestnanosti absolventov príslušnej vysokej školy, ale aj porovnať tieto údaje s celkovou priemernou a zároveň regionálnou nezamestnanosťou. Po novom je umožnené taktiež exportovať jednotlivé dáta do Excelu pre tých, ktorí by chceli s nimi ďalej pracovať.
     Ministerstvo prostredníctvom portálu prináša údaje o verejných, štátnych i súkromných vysokých školách. Pri jeho príprave využilo databázy Sociálnej poisťovne a úradov práce a prepojilo ich s vlastnými informáciami o školách a študentoch. Portál je v testovacej prevádzke, v nasledujúcich dňoch sa bude prostredníctvom zozbieraných pripomienok jeho podoba dolaďovať.
     Rezort školstva očakáva, že portál vs.iedu.sk sa stane dôležitým informačným kanálom nielen pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, ale aj zamestnávateľov, ktorí získajú prehľad o platoch absolventov a ich uplatniteľnosti na trhu práce.

Fotogaléria