» Aktuality » Ministerstvo školstva poskytlo financie na rekonštrukciu smršťou zničenej ZŠ s MŠ v Papíne

Ministerstvo školstva poskytlo financie na rekonštrukciu smršťou zničenej ZŠ s MŠ v Papíne

13.09.2016
Ministerstvo školstva poskytlo financie na rekonštrukciu smršťou zničenej ZŠ s MŠ v Papíne
     Celkovou sumou 65-tisíc eur prispelo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu strechy, výmenu podláh a opravu omietok Základnej školy s materskou školou v Papíne (okres Humenné).
     K poškodeniu strešnej konštrukcie a tepelnej izolácie došlo po búrkovej smršti počas letných prázdnin. Do objektu školy natieklo nadmerné množstvo vody, ktorá spôsobila navlhnutie muriva, omietok a podláh v celej budove. Keďže havarijný stav školy ohrozoval začiatok výučby v novom šk. roku, starosta obce ako jej zriaďovateľ sa obrátil na rezort školstva so žiadosťou o pomoc.
     Ministerstvo poskytlo v rámci kapitálových výdavkov na riešenie havarijných situácií na rekonštrukciu strechy 46-tisíc eur a na výmenu podláh a opravu omietok 19-tis. eur.

Foto: TASR