» Aktuality » Ministerstvo školstva posiela na školy oficiálne usmernenie kvôli účelovým cvičeniam

Ministerstvo školstva posiela na školy oficiálne usmernenie kvôli účelovým cvičeniam

27.06.2017
Ministerstvo školstva posiela na školy oficiálne usmernenie kvôli účelovým cvičeniam
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa dnes stretol s riaditeľmi základných škôl, ktoré v tomto školskom roku preverovala Štátna školská inšpekcia kvôli realizácii účelových cvičení. Pri tejto príležitosti minister predstavil aj Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia upravujúce postup pri realizácii účelových cvičení (ďalej usmernenie). Cieľom tohto usmernenia je vyvarovať sa situáciám, keď účelové cvičenia na školách realizovali organizácie, ktoré neboli odborne spôsobilé ich uskutočňovať v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
     „Usmernenie sumarizuje informácie zo školského zákona a štátneho vzdelávacieho programu, takže je pre školy záväzné. Naším cieľom je, aby školy presne vedeli, s kým môžu spolupracovať, keď organizujú účelové cvičenia či didaktické hry a na čo si dať pozor,“ vysvetlil minister školstva Plavčan dôvod prípravy tohto usmernenia.
     Ako povedal, riaditelia škôl v rozhovore s ním uviedli, že boli uvedení do omylu a potvrdili, že v budúcnosti sa už podobné prípady opakovať nebudú a spolupracovať budú len s organizáciami, s ktorými je to možné.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž v materiáli jasne vyšpecifikovalo, s akými organizáciami môžu v takýchto prípadoch školy spolupracovať. „Musí ísť o štátom registrované a na vykonávanie takej činnosti aj odborne spôsobilé organizácie,“ vysvetlil minister Plavčan. Medzi ne patria štátne, vzdelávacie a spoločenské inštitúcie ako Ozbrojené sily SR, Hasičský a záchranný zbor, Policajný zbor, Mestská polícia, organizácie Slovenský skauting, Sokol, Orol, Slovenský červený kríž, stredné odborné školy zdravotnícke, Slovenský zväz ochrancov prírody, Združenie technických a športových činností SR a iné organizácie, ktoré majú vo svojich stanovách uvedenú činnosť spojenú s touto témou.
     Usmernenie je vo forme listu ministra školstva distribuované riaditeľom základných škôl v týchto dňoch. Zverejnené bude aj v aktuálnych témach na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR tak, aby si ho školy mohli ľahko vyhľadať a mali ho stále k dispozícii. 

Foto: zdroj TASR