» Aktuality » Ministerstvo školstva ponúka študentom možnosť zúčastniť sa na stáži

Ministerstvo školstva ponúka študentom možnosť zúčastniť sa na stáži

03.02.2012

     Do 17. februára 2012 majú vysokoškoláci dennej formy štúdia, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium, možnosť prihlásiť sa na odbornú stáž na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rezort školstva chce takýmto spôsobom umožniť študentom lepšie spoznať činnosť ústredného orgánu štátnej správy na jeho jednotlivých sekciách s cieľom ľahšieho uplatnenia sa v praxi po skončení vysokoškolského štúdia.
     Odborná stáž bude vykonávaná v dĺžke 1 až 3 mesiacov, podľa rozsahu témy stáže v termíne od 15. 3. 2012 do 15. 6. 2012. Stážista bude mať určeného svojho gestora, s ktorým bude riešiť problematiku témy, ako aj iné úlohy súvisiace s odbornou stážou.
     Záujemcovia nájdu ďalšie potrebné informácie na webovej stránke MŠVVaŠ SR

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9624.