» Aktuality » Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v školách

Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v školách

19.04.2017
Ministerstvo školstva podporí projekty na odstraňovanie bariér v školách
     V záujme odstránenia stavebných bariér v základných školách a v špeciálnych školách zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 18. apríla 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017.
     Na tento účel boli vyčlenené rozpočtové prostriedky vo výške 300 000 eur, a to na kapitálové výdavky. Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt zameraný na odstránenie stavebných bariér je v roku 2017 stanovená na 15 000 eur. Oprávnený žiadateľ predkladá žiadosť o financovanie rozvojového projektu s rozpisom rozpočtu príslušnému okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26. mája 2017.
    Znenie výzvy a tlačivo žiadosti nájdete na stránke ministerstva školstva