» Aktuality » Ministerstvo školstva podporí pokračovanie štipendijného programu CEEPUS

Ministerstvo školstva podporí pokračovanie štipendijného programu CEEPUS

03.04.2013
     Spoločné zasadnutie výboru ministrov v rámci stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia CEEPUS sa uskutoční zajtra 4. apríla 2013 vo Viedni. Na stretnutí sa zúčastní štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba. V rámci spoločného rokovania bude deklarovať záujem Slovenska udržať stanovenú kvótu poskytnutia 600 štipendijných mesiacov, ako aj zabezpečenie ich financovania pre budúci akademický rok.
     Predmetom rozhovorov bude taktiež zjednodušenie postupov akreditácie pre spoločné programy v rámci sietí CEEPUS, ktoré by výrazne pomohlo k úspešnej realizácii spoločných programov. Mnohé siete usilujúce o vznik spoločných programov totiž ako najväčší problém uvádzajú akreditáciu a legislatívne podmienky v ich krajine.
 
     Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie programovacie obdobie 7 rokov. V súčasnosti sa na ňom aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko.
     V rámci tohto programu prijali slovenské vysoké školy v roku 2012 celkovo 632 štipendistov v rozsahu 527 štipendijných mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi išlo o výrazný nárast - oproti roku 2011 to bolo o 180 a oproti roku 2010 až o 254 štipendistov viac. Najviac ich pochádzalo z Poľska (222 štipendistov), Českej republiky (126) Rumunska (61), Chorvátska (59) a Maďarska (54). Najvyšší počet štipendistov prijala Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach a  Univerzita Komenského v Bratislave.