» Aktuality » Ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie za poškodenie pozemku Ekoiuventy

Ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie za poškodenie pozemku Ekoiuventy

18.08.2016
Ministerstvo školstva podalo trestné oznámenie za poškodenie pozemku Ekoiuventy
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podáva podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona.
     Ministerstvo školstva je správcom nehnuteľného majetku štátu – pozemku s parcelným číslom 2792/31, o výmere 5 320 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na liste vlastníctva č. 5148 pre katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava – m. č. Staré Mesto, okres Bratislava I. Obhliadkou uvedeného pozemku dňa 17. augusta 2016 bolo zistené, že neznáma osoba poškodila pozemok jazdou ťažkých mechanizmov. Ostali po nich vyjazdené koľaje v tráve a zároveň bola na pozemku vysypaná kamenná sutina.
     Celá vec je v súčasnosti v štádiu vyšetrovania.