» Aktuality » Ministerstvo školstva informovalo o projekte PIAAC i redukcii odborov na stredných školách

Ministerstvo školstva informovalo o projekte PIAAC i redukcii odborov na stredných školách

20.12.2011

     Na dnešnej tlačovej konferencii informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca novinárov o medzinárodnom projekte overovania zručností dospelých PIAAC.
    
Meranie, ktorého cieľom je získať informácie na lepšie nastavenie vzdelávania dospelých odrážajúce potreby trhu práce, uskutočňuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD. Hlavné overovanie sa začalo 27. októbra 2011 a potrvá do 31. marca 2012. Listom MŠVVaŠ SR bolo oslovených 9 300 respondentov vo veku 16 - 65 rokov. Overovanie je anonymné a uskutočňuje sa aj v týchto dňoch formou rozhovoru v domácnostiach. V tejto súvislosti minister vyzval respondentov k ústretovosti pri realizácii projektu.
     Eugen Jurzyca taktiež pripomenul aktuálnu výzvu na predkladanie návrhov na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v rámci OP Výskum a vývoj. Prvé kolo bude ukončené 13. januára 2011. „Chceli sme sa vyhnúť byrokracii, preto v prvom kole budú projekty vyberané na základe úzkeho okruhu podmienok a až vybraní záujemcovia budú musieť predložiť v druhom kole kompletné projekty, ktoré môžu mať až tisícky strán," spresnil Eugen Jurzyca. Na budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier je vyčlenených 335 miliónov eur (135 mil. eur pre Bratislavský kraj a 200 mil. eur pre ďalšie kraje), čo predstavuje významnú a jedinečnú finančnú podporu slovenského výskumu.
     Štátny tajomník Jaroslav Ivančo oboznámil novinárov s prípravou zjednodušenia sústavy odborov vzdelávania a jej aktualizáciou vzhľadom na potreby trhu práce. Tento krok je naplnením Programového vyhlásenia vlády SR. „Zo 631 odborov pri našom nástupe na ministerstvo bude vo vyhláške 454," uviedol Jaroslav Ivančo. Na základe rokovaní so zamestnávateľmi a odbormi sa podarilo dohodnúť vyradenie 171 študijných odborov. Dôvodom návrhu na vyradenie zo sústavy odborov vzdelávania je nezáujem trhu práce o absolventov príslušného odboru vzdelávania a vecná duplicita s inými odbormi vzdelávania. Na základe úspešného ukončenia experimentálneho overovania sa okrem toho do sústavy odborov vzdelávania zaradia štyri nové študijné odbory.
     Zjednodušenie sústavy odborov vzdelávania sa uskutoční prostredníctvom novely vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2012. Návrh vyhlášky má byť predložený na rokovanie porady vedenia ministerstva v januári 2012.
Fotogaléria
Videozáznam

Bratislava 20. december 2011