» Aktuality » Ministerka školstva Martina Lubyová sa stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom

Ministerka školstva Martina Lubyová sa stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom

02.10.2017
Ministerka školstva Martina Lubyová sa stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom
     Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová prijala riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka. Na prvom pracovnom stretnutí hovorili spolu predovšetkým o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia s pracovnou agendou tejto priamo riadenej organizácie rezortu školstva.
     „Predmetom rokovania boli aktuálne otázky, ktoré súvisia s problematikou základných, stredných i materských škôl vrátane vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ informoval po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Témami pracovného stretnutia bola aj problematika európskych projektov inklúzie a s nimi súvisiaceho trvalo udržateľného rozvoja, programy vzdelávania učiteľov. Riaditeľ ŠPÚ oboznámil ministerku s najbližšími plánovanými vzdelávacími aktivitami tejto priamo riadenej organizácie rezortu. Dohodli sa tiež na koordinácii ďalších spoločných zámerov a aktivít.