» Aktuality » Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu programu PIAAC

Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu programu PIAAC

28.11.2018
Ministerka Martina Lubyová otvorila medzinárodnú konferenciu programu PIAAC
     Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej sa včera 27. novembra 2018 uskutočnilo slávnostné otvorenie 5. Medzinárodnej konferencie programu PIAAC. Podujatie, ktoré sa koná v rámci aktuálneho Týždňa celoživotného učenia, potrvá do 29. novembra 2018.
     Stretnutie odborníkov a medzinárodných expertov na vzdelávanie organizuje OECD v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho cieľom je využiť poznatky o kompetenciách dospelých získaných v rámci programu PIAAC pri tvorbe príslušných politík, napríklad v oblasti celoživotného vzdelávania. Podrobný program je dostupný na stránke podujatia - https://piaac.minedu.sk/70-en/programme/.
          Na slávnostnom otvorení konferencie sa spolu s ministerkou školstva zúčastnil, okrem iných významných hostí, aj Andreas Schleicher, riaditeľ Sekcie pre vzdelávanie a zručnosti OECD, ktorý je zároveň aj osobitným radcom generálneho tajomníka OECD José A. Gurríu pre oblasť vzdelávacej politiky.
     Andreas Schleicher odporučil Slovensku aj naďalej rozvíjať politiky v oblasti zručností a prevencie ich medzier v kontexte dopytu na trhu práce. Ako uviedol vo svojom príhovore: „Viac vzdelávania neznamená automaticky dosiahnutie lepších zručností.“  Podporil tiež prepojenie medzi učením sa a prostredím práce, rovnako ako vzdelávanie pracovníkov vo firmách. Informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania dospelých majú byť ľahko dostupné a rovnako je potrebné uznávať a certifikovať úrovne dosiahnutých vedomostí, zručností a kompetencií.
     Podľa ministerky Martiny Lubyovej tradičné vzdelávanie pozostávalo v minulosti z jedného obdobia v detstve a mladosti, v ktorom sa získala väčšina zručností. Potom ľudia už len okrajovo zlepšovali svoje zručnosti na pracovisku prostredníctvom formálneho, neformálneho a informálneho učenia sa.
     „Tento model je však neudržateľný, nakoľko je momentálne éra rýchlych zmien, ktoré od jednotlivcov vyžadujú, aby sa neustále učili nové zručnosti. Vzdelávanie v dospelosti preto nadobudlo významné postavenie,“ dodala Martina Lubyová.
     Piata výročná konferencia je zameraná na program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých, tzv. PIAAC. Ide o najväčší a najkomplexnejší prieskum zameraný na mapovanie schopností a zručností dospelých realizovaný pod záštitou OECD. Cieľom výskumu PIAAC je cyklické sledovanie zmien a vývoja potrebných zručností pre 21. storočie, kvalifikovanosti pracovnej sily na trhu práce, a to v národnom kontexte, ale s medzinárodnou porovnateľnosťou. Štúdia PIAAC poskytuje dáta, vďaka ktorým je možné reflektovať na nedostatky formálneho systému vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií. Jeho výsledky je možné využiť v prospech kurikulárnej politiky, najmä v oblasti vzdelávania dospelých, ale aj na inováciu vzdelávacích programov rozvíjajúcich kompetencie pedagógov.
     Výročnú konferenciu pripravuje každý rok iná krajina OECD. Slovenská republika prevzala štafetu po Singapure. Na piatej výročnej konferencii v Bratislave je prítomných viac ako 200  národných odborníkov a medzinárodných expertov z celého sveta. Radia sa k ním odborníci z Oxfordskej univerzity, rakúskeho Inštitútu celoživotného vzdelávania, Chungnamskej národnej univerzity z Južnej Kórey, Svetovej banky, OECD, rezortov práce a školstva z celého sveta, Európskej komisie, Slovenskej akadémie vied a národných ministerstiev.