» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Minister školstva slávnostne otvoril viacúčelové školské ihrisko v Dolnom Kubíne

Minister školstva slávnostne otvoril viacúčelové školské ihrisko v Dolnom Kubíne

06.10.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj spolu so zástupcami školy a mesta 3. októbra 2008 slávnostne prestrihol symbolickú pásku na novom viacúčelovom ihrisku v Základnej škole M. Kukučína v Dolnom Kubíne.
    
Škola, ktorá okrem klasických tried vyučuje aj v triedach so športovým zameraním, najmä na hokej, futbal, volejbal a plávanie, dala do užívania aj zrekonštruovanú telocvičňu. Nové viacúčelové ihrisko a zrekonštruovaná telocvičňa, vybudované aj s finančnou podporou MŠ SR, výrazne skvalitnia rozvoj športu a ďalších aktivít školy. Ján Mikolaj zaželal žiakom, aby využili nové možnosti na rozvoj v oblasti športu a odovzdal im lopty, knihy a školské pomôcky.
     Po prehliadke školy diskutoval minister školstva s jej vedením a pedagogickým zborom o reforme školstva. Učiteľov informoval o príprave zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorý by mal byť v najbližšom čase predložený na odbornú diskusiu. Ich pozornosť upriamil aj na pripravované vzdelávanie pre pedagógov v oblasti informatiky a povzbudil ich, aby sa zapájali do projektov, ktoré ponúkajú eurofondy. „Vaša škola pôsobí veľmi dobrým dojmom, snažte sa písať projekty, želám vám, aby sa vám darilo." Minister školstva navštívil aj 54. ročník Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom odovzdal Detskému recitačnému kolektívu Modré traky pri ZŠ a MŠ Lúky vo Vrábľoch osobitnú cenu Ministerstva školstva SR.
Fotogaléria

Bratislava 6. október 2008