» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Minister školstva rokoval s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Minister školstva rokoval s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

30.09.2008

     V utorok 30. septembra 2008 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Jána Mikolaj na pôde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave stretol s predsedom SOPK Petrom Mihókom, členmi predstavenstva a ďalšími predstaviteľmi komory. Predstavil im legislatívny zámer návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a hlavné body pripravovanej novely zákona o vysokých školách.
     Prítomní diskutovali o aktuálnych otázkach súčasného nedostatku kvalifikovaných pracovných síl pre potreby hospodárstva a o možných nástrojoch na zlepšenie spolupráce štátnej a verejnej správy s podnikateľskými subjektmi.
     Zároveň si vymenili názory na postupné zosúlaďovanie potrieb slovenského trhu práce so školským systémom, s osobitným zreteľom na kvalitnú prípravu  a primeranú štruktúru študijných odborov absolventov stredných odborných škôl na centrálnej úrovni, ako aj na úrovni krajov.   Za jeden z potrebných krokov označili predstavitelia SOPK motivačný systém financovania odborného vzdelávania z verejných a súkromných finančných zdrojov.
     Medzi témami odzneli aj otázky riešenia normatívneho financovania stredoškolského i vysokoškolského vzdelávania. Podpredseda vlády a minister školstva SR upozornil na možnosť čerpania finančných prostriedkov aj zo štrukturálnych fondov EÚ na podporu vedy a výskumu na vysokých školách. Predstavitelia SOPK podporili predstavené legislatívne zámery rezortu školstva a navrhli pravidelné stretnutia tohto zamerania.
Fotogaléria

Bratislava 30. september 2008