Minister školstva pracovne navštívi Helsinki

24.09.2007

     Podpredseda vlády a minister školstva sa v dňoch 25. až 27. septembra 2007 stretne s viacerými zástupcami školstva a vzdelávania vo Fínskej republike. Počas návštevy Helsínk bude diskutovať s ministerkou školstva Sari Sarkomaaovou. Slovenskú delegáciu prijme aj veľvyslankyňa SR vo Fínsku Viera Štupáková. Na pôde Helsinskej univerzity bude minister s rektormi hovoriť o fínskom systéme vysokoškolského vzdelávania.
     Minister Ján Mikolaj si so svojou rezortnou kolegyňou vymení skúsenosti s financovaním školstva či zavádzaním informačno-komunikačných technológií do škôl. Diskutovať budú aj o systéme koordinácie odborného vzdelávania s trhom práce a o stave prípravy oboch krajín na budúce programovacie obdobie v oblasti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
     Program Jána Mikolaja bude pokračovať rokovaním s ministrom obchodu a priemyslu, návštevou Centra pre technický výcvik - Inštitút celoživotného vzdelávania a prehliadkou technologickej agentúry TEKES.

Bratislava 24. septembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku