» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Minister školstva Ján Mikolaj dnes odovzdával polročné vysvedčenia

Minister školstva Ján Mikolaj dnes odovzdával polročné vysvedčenia

31.01.2007

     Dnes 31. januára 2007 zavítal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na ZŠ Pankúchova v Bratislave. 30 žiakov v V. A si z jeho rúk prevzalo polročné vysvedčenia. V tejto triede sa vyučuje podľa dvoch učebných variantov. Jedna skupina žiakov začala so štúdiom anglického jazyka v 1. ročníku, teraz k nemu pribudol aj jazyk nemecký. Druhý - športový variant - je zameraný na futbal.
     Po odovzdaní polročných hodnotení si minister Ján Mikolaj prezrel priestory budovy - odbornú učebňu cudzích jazykov, galériu a školský bazén. Po zápise do kroniky školy navštívil športový areál, ktorý škole pomohla zrekonštruovať Venglošova futbalová akadémia.

Bratislava 31. január 2007