» Aktuality » Minister školstva Eugen Jurzyca navštívil gymnázium a centrá voľného času v Banskobystrickom kraji

Minister školstva Eugen Jurzyca navštívil gymnázium a centrá voľného času v Banskobystrickom kraji

14.01.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR navštívil počas výjazdu 13. januára 2011 Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani. Zúčastnil sa na vyučovacej hodine fyziky, kde študenti aplikujú počas výučby projekt Planétu vedomostí. Overoval si, ako v praxi tento digitálny obsah vzdelávania pedagógovia a študenti využívajú, aká bola ich adaptačná lehota na nový spôsob vyučovania, ale aj to, do akej miery sa o využívanie Planéty vedomostí zaujímajú rodičia. Pozornosť venoval tiež aktuálnym problémom školy, výsledkom študentov, úspešnosti prijatia na vysoké školy, a tiež ich uplatneniu sa v praxi po ukončení štúdia.
     V rámci výjazdu sa minister zastavil bez ohlásenia v centre voľného času (CVČ) v Novej Bani, v CVČ Junior v Banskej Bystrici a v súkromnom CVČ na Radvanského ul. v Banskej Bystrici, aby si overil, ako a do akej miery sa deklarované aktivity s deťmi v skutočnosti naozaj realizujú. Rovnako chcel zistiť, aký je o ne záujem a tiež, aké je vybavenie CVČ.
     V jednom z centier sa v popoludňajších hodinách už nenachádzali žiadne deti, v ďalších dvoch sa práve uskutočňovalo niekoľko krúžkov (country, športový, hudobný, výtvarný). Minister Eugen Jurzyca sa zaujímal tiež o to, ako centrá prijali novú metodiku započítania detí, či im v praxi niektoré opatrenia spôsobili problémy a čoho sa týkali. Vedieť chcel tiež, o ktoré krúžky je v súčasnosti záujem a aký je vek detí. V súkromnom centre sa stretol s informáciou o najmladších deťoch vo veku 9 mesiacov, ktoré ho navštevujú spolu s rodičmi.
     Skúsenosti z terénu bude minister školstva konzultovať s odborníkmi, ktorí sa venujú oblasti financovania CVČ.

Fotogaléria

Nová Baňa, Banská Bystrica 13. január 2011