» Aktuality » Minister školstva Eugen Jurzyca na zasadnutí Rady EÚ

Minister školstva Eugen Jurzyca na zasadnutí Rady EÚ

17.02.2011

      Dňa 14. februára 2011 sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie v Bruseli. Rade predsedala Rózsa Hoffmann, štátna tajomníčka pre vzdelávanie maďarského ministerstva.
     Na svojom zasadnutí Rada schválila závery o úlohe vzdelávania a odbornej prípravy pri implementácii stratégie Európa 2020 a zároveň sa uskutočnila diskusia na tému Európskeho semestra a tzv. Annual Growth Survey (Ročný prieskum rastu). Ministri sa zhodli na potrebe nárastu investícii do vzdelávania sprevádzaným zvyšovaním kvality. Ocenili tiež význam Programu pre celoživotné vzdelávanie (Erazmus, Leonardo), pričom financovanie programu by malo ostať na porovnateľnej úrovni ako v minulosti. Zdôraznili aj význam spolupráce vzdelávacích inštitúcii s hospodárskou sférou, odborného vzdelávania a prípravy (vrátane učňovského školstva), postavenia učiteľov a potrebu zatraktívnenia tejto profesie. Minister Eugen Jurzyca poukázal na problém informačnej nerovnosti na trhu so vzdelávaním a potrebu pracovať na jej znižovaní. Zároveň uviedol, že je vhodné poznať mieru nezamestnanosti podľa jednotlivých študijných odborov na vysokých školách, uplatnenie ich absolventov v praxi a rovnako dôležité je aj meranie kvality výstupu vzdelávania.
      Mimo rokovania Rady sa minister školstva neformálne stretol s fínskou ministerkou školstva Hennou Virkkunenn, ktorá sa zaujímala o systém ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku. Delegácia nášho ministerstva rokovala tiež s Janom Truszczynskim, generálnym riaditeľom Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru.
     Ďalšie neformálne zasadnutie Rady ministrov pre vzdelávanie sa uskutoční 28. - 29. marca 2011 v Budapešti a 19.-20. mája 2011 sa ministri stretnú na formálnom zasadnutí v Bruseli.

Bratislava 17. február 2011