» Aktuality » Minister školstva Eugen Jurzyca hovoril so zástupcami Robert Morris University aj o systéme akreditácií v USA

Minister školstva Eugen Jurzyca hovoril so zástupcami Robert Morris University aj o systéme akreditácií v USA

25.01.2011

     Akreditácie vysokoškolského štúdia v USA i možnosti ďalšej spolupráce boli včera 24. januára 2011 témou rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a členov najvyššieho vedenia Robert Morris University (RMU) z Pittsburghu na čele Davidom L. Jamisonom. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci programu spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a RMU podpísanom na obdobie rokov 2009 - 2012.
     V súvislosti s plánovanými zmenami v oblasti vysokého školstva na Slovensku sa minister Eugen Jurzyca zaujímal aj o problematiku hodnotenia výsledkov vzdelávacieho procesu v podmienkach RMU, o proces akreditácie a jeho inštitucionálne zastrešenie, ako aj o otázku vnútornej organizácie vysokých škôl v USA. Stretnutie hodnotí ako veľmi prínosné a inšpiratívne.
     Proces akreditácie vysokoškolského vzdelávania v USA sa podľa zástupcov RMU sústreďuje predovšetkým na dosahované výsledky vzdelávania, teda najmä na uplatniteľnosť absolventov škôl v praxi. Vykonávajú ho mimovládne regionálne organizácie, pričom univerzity si hradia všetky náklady spojené s akreditáciou.

Bratislava 25. január 2011