» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič vystúpil na Rade vlády SR pre Partnerskú dohodu

Minister školstva Dušan Čaplovič vystúpil na Rade vlády SR pre Partnerskú dohodu

09.11.2012
Minister školstva Dušan Čaplovič vystúpil na Rade vlády SR pre Partnerskú dohodu
     Na dnešnom zasadnutí Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020 sa zúčastnil ako jeden z jej členov aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Rokovanie sa konalo na Úrade vlády SR za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica a komisára EK pre regionálnu politiku Johannesa Hahna.
     Minister školstva sa vyjadril k predstavenému Pozičnému dokumentu EK k Partnerskej dohode medzi SR a EK na roky 2014 - 2020, ktorý považuje za dobrý základ na riešenie kľúčových otázok predovšetkým v oblastiach vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Ako uviedol, prakticky identické ciele sleduje proces naštartovaný v Slovenskej republike.„Osobitne vo vzdelávaní aktívne pracujeme na vytvorení podmienok pre postupné zavedenie duálneho vzdelávania na našich odborných školách, kde v tomto štvrťroku spúšťame štyri národné projekty, ktoré umožnia postupné plošné zavedenie daného systému odbornej prípravy v našom štáte,“ povedal Dušan Čaplovič.
     Okrem toho podčiarkol, že rezort školstva bude aktívne spolupracovať na plnení zámerov Dunajskej stratégie. Taktiež zadefinoval šesť oblastí, v ktorých Slovensko má šancu ponúknuť pre Európu zaujímavé projekty pre regionálnu spoluprácu. Ide o materiálový výskum, výskum nových materiálov, nanotechnológie, ďalej informačné a komunikačné technológie, biomedicínu a biotechnológie, priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, elektrotechnika), ochranu životného prostredia, poľnohospodárstvo, kvalitu potravín, ako aj udržateľnú energetiku a energie.
     Rada je platformou medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou a jej hlavnou úlohou je vytvorenie najvhodnejších operačných programov a efektívne čerpanie eurofondov. Okrem členov vlády ju tvoria predstavitelia samospráv, sociálnych partnerov a zástupcovia vzdelávacích a vedeckých inštitúcií.