» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič sa zúčastnil na oslavách výročia vzniku CVTI SR

Minister školstva Dušan Čaplovič sa zúčastnil na oslavách výročia vzniku CVTI SR

20.11.2013
Minister školstva Dušan Čaplovič sa zúčastnil na oslavách výročia vzniku CVTI SR
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v stredu 20. novembra 2013 konalo v Bratislave slávnostné podujatie pri príležitosti 75. výročia založenia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.
     V súvislosti s oslavami mohla široká verejnosť navštíviť centrum a využiť aj možnosť odborných konzultácií s jeho zamestnancami v rámci dňa otvorených dverí.

     Centrum vedecko-technických informácií  SR vzniklo v roku 1938 ako Slovenská technická univerzita. V súčasnosti  je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.