» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič položil základný kameň vedeckého parku UK v Bratislave

Minister školstva Dušan Čaplovič položil základný kameň vedeckého parku UK v Bratislave

27.02.2014
Minister školstva Dušan Čaplovič položil základný kameň vedeckého parku UK v Bratislave
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s predstaviteľmi Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a ďalšími partnermi symbolicky položili základný kameň Univerzitného vedeckého parku UK.
     Slávnostný akt sa konal pri budove Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v Mlynskej doline a zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia Európskej komisie na Slovensku a dodávateľa stavby.
     Realizátorom projektu vedeckého parku je UK v Bratislave v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Ústavom zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vedecký park bude zameraný na oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.
     Projekt je financovaný z operačného programu Výskum a vývoj. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu vyše 41,9 mil. €. Prostriedky budú poskytnuté z eurofondov (35,6 mil. €), zo štátneho rozpočtu (4,2 mil. €) a z vlastných zdrojov vysokej školy (2,1 mil. €). Ukončenie realizácie projektu je plánované do 30. júna 2015.

Videozáznam zo slávnostného podujatia