Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil profesora Ľudovíta Petránskeho

Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil profesora Ľudovíta Petránskeho

17.04.2013
Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil profesora Ľudovíta Petránskeho
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič odovzdal dnes 17. apríla 2013 na pôde ministerstva Veľkú medailu sv. Gorazda profesorovi Ľudovítovi Petránskemu za celoživotné medzinárodne uznané dielo v oblasti teórie a dejín výtvarného umenia zameraného na slovenskú výtvarnú modernu.

 
Minister školstva Dušan Čaplovič, profesor Ľudovít Petránsky a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan.
Minister školstva Dušan Čaplovič, profesor Ľudo...
Profesor Ľudovít Petranský.
Profesor Ľudovít Petranský.