» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil stavbu Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu

Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil stavbu Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu

23.04.2014
Minister školstva Dušan Čaplovič navštívil stavbu Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes zúčastnil na prehliadke hrubej stavby budovy Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave-Patrónke. Výstavbu vedeckého parku podporil rezort školstva sumou viac ako 39,5 mil. eur (z toho približne 33,6 mil. € formou nenávratného finančného príspevku z operačného programu Výskum a vývoj).
    „Som rád, že stavebné práce aj vďaka priaznivému počasiu výrazne pokročili a oproti plánu sú približne dva mesiace v predstihu,“ konštatoval minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý považuje budované biomedicínske centrum za významný prínos pre rozvoj základného i klinického výskumu všetkých lekárskych ústavov SAV i príležitosť na zlepšenie spolupráce so špičkovými vedeckými pracoviskami v zahraničí.
     Univerzitný vedecký park pre biomedicínu by mal priniesť podporu rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry, efektívnejšiu spoluprácu v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja, ako aj zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom Centra komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV.