» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič na stretnutí s generálnym tajomníkom OECD

Minister školstva Dušan Čaplovič na stretnutí s generálnym tajomníkom OECD

28.02.2013
     V piatok 1. marca 2013 bude minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič  rokovať  s generálnym tajomníkom OECD Josém Angelom Gurriom.  Stretnutie sa uskutoční v Paríži a jeho hlavnou témou bude situácia vo vzdelávaní na Slovensku, ako aj spolupráca s OECD v oblasti školstva.
     Obaja diskutujúci budú hovoriť o kvalite vysokého školstva na Slovensku s cieľom odstrániť existujúce negatívne motivácie, akými sú napr. prijímanie nekvalitných študentov či uprednostňovanie kvantity v tvorivej činnosti pred kvalitnou výskumnou činnosťou. Preto jednou z hlavných úloh, ktoré SR čaká v nasledujúcom období, bude stabilizácia systému rozpisu dotácií pre vysoké školy a úprava systému externého zabezpečovania kvality. V rámci podpory internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania sa budeme snažiť rozšíriť počet poskytovaných študijných programov v cudzích jazykoch a zvýšiť počet študentov a zamestnancov zo zahraničia  na slovenských vysokých školách.
     Témou rozhovoru bude rovnako aj kvalita odborného vzdelávania a prípravy a vytvorenie podmienok na vstup absolventov do pracovného prostredia bezprostredne po skončení štúdia. Minister školstva bude generálneho tajomníka informovať o súčasnej spolupráci stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, ako aj opatreniach smerujúcich k jej zintenzívneniu. Pozornosť bude venovaná taktiež otázke výchovy a vzdelávania detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     Dušan Čaplovič bude na stretnutí zároveň deklarovať záujem Slovenskej republiky pokračovať v aktivitách OECD v rámci vzdelávania, do ktorých je zapojená. Okrem medzinárodného testovania čitateľskej gramotnosti PISA a projektu AHELLO – hodnotenie úrovne vysokoškolského vzdelávania, sa Slovensko zúčastňuje aj na testovaní kompetencií dospelých PIAAC a hodnotení pracovných podmienok učiteľov a podmienok pre vyučovanie TALIS.