» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič na otvorení výstavy Hravý architekt

Minister školstva Dušan Čaplovič na otvorení výstavy Hravý architekt

20.03.2014
Minister školstva Dušan Čaplovič na otvorení výstavy Hravý architekt
    Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa včera 19. marca 2014 uskutočnilo v Bratislave slávnostné otvorenie výstavy výtvarných diel českých žiakov Hravý architekt.
     Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Spolku architektov Slovenska na Panskej ulici v Bratislave, kde sú taktiež diela vystavené až do 17. apríla 2014. Výstavu organizuje Správa Pražského hradu, Czech Architecture Week a Spolok architektov Slovenska.
     Projekt Hravý architekt má deťom zo 4. a 5. tried základných škôl predstaviť vhodnou formou architektúru a začať ich vychovávať k vnímaniu architektúry, k pochopeniu, čo je architektonické dedičstvo a prečo je dôležité sa o neho zaujímať a starať. Deti mali za úlohu podľa vlastného výberu výtvarným spôsobom stvárniť zaujímavé architektonické pamiatky ich mesta.
     Najlepšie detské práce boli vystavené v samostatnej expozícii na výstave v Kláštore sv. Juraja (Jiří) na Pražskom hrade. V roku 2014 sa do projektu zapoja aj žiaci z vybraných škôl krajín V4, vrátane Slovenska.