» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič menoval nových členov predsedníctva APVV

Minister školstva Dušan Čaplovič menoval nových členov predsedníctva APVV

11.11.2013
Minister školstva Dušan Čaplovič menoval nových členov predsedníctva APVV
     V priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR sa dnes 11. novembra 2013 uskutočnilo slávnostné menovanie nových členov Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si menovacie dekréty prevzalo celkovo 9 odborníkov z rozličných oblastí výskumu. Tí nahradili pôvodných členov predsedníctva APVV, ktorým skončilo funkčné obdobie 25. októbra 2013.
     Minister školstva Dušan Čaplovič vo svojom príhovore ocenil prácu predchádzajúceho vedenia APVV a osobitne bývalého predsedu predsedníctva Jána Sedláka. Zdôraznil taktiež dôležité úlohy agentúry v nasledujúcom období.
     „Som presvedčený, že aj pri snahe Slovenska zapojiť sa intenzívnejšie do rámcového programu EÚ pre vedu a výskum - Horizontu 2020 vytvorí APVV priaznivé prostredie na ich úspešnú realizáciu a zo svojej pozície a v rámci svojich možností ich patrične podporí,“ uviedol D. Čaplovič.