Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Minister školstva bude v Nitre diskutovať o zamestnanosti mladých ľudí

Minister školstva bude v Nitre diskutovať o zamestnanosti mladých ľudí

17.04.2013
     Problematika prechodu zo školy na trh práce bude zajtra 18. apríla 2013 o 13.30 hod. témou prednášky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča na konferencii JobExpo 2013. Jeho vystúpenie sa uskutoční v rámci panelovej diskusie, ktorá sa bude konať na výstavisku Agrokomplexv Nitre.
      V rámci svojho príspevku bude hovoriť o nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl a s tým súvisiacej účasti zamestnávateľov na trhu práce. Prítomným predstaví programy na podporu zamestnanosti mladých ľudí financovaných z prostriedkov EÚ, oboznámi ich aj o iniciatíve EK na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí v EÚ, v rámci ktorej vyčlenila 6 miliárd eur na obdobie 2014 – 2020.