» Aktuality » Minister Plavčan navštívil Duálnu akadémiu v Bratislave

Minister Plavčan navštívil Duálnu akadémiu v Bratislave

04.04.2017
Minister Plavčan navštívil Duálnu akadémiu v Bratislave
     O fungovaní duálneho vzdelávania v oblasti automobilového priemyslu sa dnes mohol presvedčiť minister školstva Peter Plavčan na návšteve Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej – Duálnej akadémie v Bratislave. Niektorí jej žiaci sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania pre svojich budúcich zamestnávateľov, ktorými sú spoločnosti Volkswagen Slovakia, Matador a Siemens.  
     Podľa slov ministra Petra Plavčana je potrebné pripravovať kvalifikovanú pracovnú silu zodpovedajúcu vysokým nárokom automobilového priemyslu už počas štúdia. Aj preto verí, že počet škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania bude v nasledujúcom období narastať.
     K pozitívnej spolupráci so školou sa vyjadril aj predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Ralf Sacht: „Investície a technológie nie sú všetko. Obzvlášť dôležití sú naši zamestnanci a ich kvalifikácia. Preto spolu s partnermi investujeme do Duálnej akadémie. Absolventi sa pripravujú na súčasné technológie, ako aj na technológie budúcnosti,“ dodal.
     Prví záujemcovia Duálnej akadémie vstúpili do systému duálneho vzdelávania 1. septembra 2016. V súčasnosti sa v ňom vzdeláva 103 žiakov. Konkrétne v 4 štvorročných študijných odboroch.
     Súkromná SOŠ automobilová – Duálna akadémia v Bratislave je tak pozitívnym príkladom, ako zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu pre potreby trhu práce podľa požiadaviek zamestnávateľa. Žiaci sa dva roky pripravujú na pracovisku praktického vyučovania v Duálnej akadémii a následne v závode Volkswagen Slovakia, a to pod dohľadom svojich inštruktorov. Vďaka tomu získavajú potrebné pracovné návyky a odborné zručnosti.
     Po ukončení štúdia majú garantovaný nástup k vybranému zamestnávateľovi. Okrem toho počas štúdia dostávajú aj ďalšie benefity v podobe podnikového štipendia či príspevkov na ubytovanie, dopravu a stravovanie.
 
     V školskom roku 2015/2016, kedy bol systém duálneho vzdelávania spustený,  doň nastúpilo v rámci Slovenska 422 žiakov a v tomto školskom roku 971 žiakov. Celkovo sa teda v súčasnosti v systéme duálneho vzdelávania pripravuje 1 393 žiakov v 51 stredných odborných školách. Najviac učebných zmlúv je podpísaných práve so zamestnávateľmi v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II (636 učebných zmlúv), ktoré pripravujú žiakov aj pre automobilový priemysel.