» Aktuality » Minister Peter Plavčan sa v Tokiu stretol s japonským rezortným kolegom

Minister Peter Plavčan sa v Tokiu stretol s japonským rezortným kolegom

18.04.2017
Minister Peter Plavčan sa v Tokiu stretol s japonským rezortným kolegom
     Spolupráca v oblasti vedy a výmenné študijné pobyty boli hlavnou témou rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s ministrom vzdelávania, kultúry, športu, vedy a technológií Japonska Hirokazu Matsunom.
     Japonský minister požiadal slovenskú stranu o návrh nových opatrení na rozšírenie spolupráce v oboch oblastiach. Už v súčasnosti spolupracuje Slovenská akadémia vied (SAV) s Japonskou agentúrou pre vedu a technológie, pričom ide najmä o takú pokročilý odbor výskumu, ako sú nanotechnológie. Slovenské a japonské vysoké školy na základe bilaterálnych zmlúv aktuálne realizujú výmenné pobyty študentov, do ktorých sa zapojilo približne 30 účastníkov z oboch strán.
     Minister Peter Plavčan ponuku prijal s tým, že slovenská strana predloží návrh týchto opatrení v podobe memoranda o spolupráci medzi obomi ministerstvami. Tento návrh by mal byť pripravený  v súčinnosti s SAV a príslušnými slovenskými univerzitami.
     Slovenský minister taktiež vyjadril podporu letným olympijským hrám, ktoré sa budú konať v Tokiu v roku 2020, ako aj výstave Expo Osaka 2025. Na základe žiadosti zo strany Japonska sa bude Slovensko aktívne podieľať pri výbere a účasti slovenských študentských umeleckých súborov na kultúrnej časti olympijských hier.