» Aktuality » Minister Peter Plavčan odovzdal cenu za komunikačný dizajn

Minister Peter Plavčan odovzdal cenu za komunikačný dizajn

30.05.2016
Minister Peter Plavčan odovzdal cenu za komunikačný dizajn
     Dňa 27. mája 2016 sa minister Peter Plavčan zúčastnil na vyhlásení výsledkov a odovzdávaní cien súťaže Národná cena za komunikačný dizajn 2016. Organizuje ju Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za účasti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Minister Peter Plavčan odovzdal víťazovi jednu z hlavných cien – Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn. Cenu získala dizertačná práca Samuela Čarnokého z Technickej univerzity v Košiciach (pedagóg Marian Oslislo). Autor sa venoval téme Súčasná tvorba písma na Slovensku. Dizajn textovej rodiny písma.
     V poradí už 13. ročník súťaže bol venovaný rôznym oblastiam komunikačného dizajnu a určený pre grafických dizajnérov, grafické štúdiá, reklamné agentúry, klientov a študentov grafického dizajnu.