» Aktuality » Minister Peter Plavčan navštívil SPU v Nitre

Minister Peter Plavčan navštívil SPU v Nitre

24.05.2016
Minister Peter Plavčan navštívil SPU v Nitre
     Napĺňanie programového vyhlásenia vlády v oblasti vysokého školstva, aktuálne plány rezortu i problematika súťažného financovania vedy boli okrem iného témami rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.
     Stretnutie sa konalo v rámci oficiálnej návštevy univerzity, počas ktorej sa minister Plavčan oboznámil aj s činnosťou  Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v neďalekej obci Kolíňany. Zástupcov univerzity na ňom informoval okrem iného aj o aktivitách rezortu smerom k zlepšeniu financovania vysokých škôl.
     „Rokujeme s ministerstvom financií a snažíme sa túto otázku riešiť. Predložili sme požiadavku vysokých škôl finančne podporiť vysokoškolskú vedu  a v tomto roku zvýšiť rozpočet pre vysoké školy o 60 miliónov eur,“ uviedol Peter Plavčan. Doplnil taktiež, že ešte v tomto roku sa ministerstvo bude zaoberať zmenou podmienok akreditácie v oblasti vysokých škôl. „Bude treba upraviť kritériá, aby školy, ktoré majú kvalitné vedecké a pedagogické výsledky, boli finančne zvýhodnené“.
    
Rektor SPU Peter Bielik zdôraznil, že vedenie univerzity oceňuje snahu vlády zlepšiť podmienky v oblasti školstva a finančne podporiť systém vysokoškolského vzdelávania a vedy.  „Je veľmi dôležité, aby sme našli cestu a spoločné riešenia, ako napredovať v oblasti školstva, vzdelávania a výskumu. Na to je treba optimálne financovanie vysokého školstva, ktoré je nevyhnutným predpokladomSPU14 pre to, aby vysoké školy mohli plniť svoju funkciu rozvoja vzdelanosti, vedy a kultúry,“ povedal rektor.
     V následnej diskusii sa hovorilo aj o financovaní praktickej výučby, požiadavke zvýšenia platov o 6 percent aj doktorandom a vedeckým pracovníkom, ako aj nepedagogickým pracovníkom. Taktiež sa rozoberala otázka ďalšej udržateľnosti univerzitných vedeckých parkov, ktoré boli vybudované s podporou štrukturálnych fondov EÚ či skrátenie formy externého štúdia do pôvodnej dĺžky.
     V ďalšej časti programu minister Plavčan navštívil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, v ktorom univerzita využíva najnovšie vedecké poznatky v praxi a zabezpečuje praktickú časť výučby svojich študentov. V roku 2015 absolvovalo v podniku praktické cvičenia 5 661 študentov, prevádzkovú prax 732  študentov a odbornú prax 95 študentov.    
     Minister si tam prezrel aj vzorkovnicu koní a hydiny. Vzorkovnica chovu koní reprezentuje štruktúru skladby plemien chovaných na Slovensku, ktorá slúži pre výučbu študentov predmetu Jazdectvo a študijného programu Hipológia. Vo vzorkovnici hydiny pracovníci podniku zasa prezentovali sedem chovaných druhov hydiny aj s ich úžitkovými vlastnosťami.