» Aktuality » Minister Peter Plavčan diskutoval v Nitre s riaditeľmi tamojších škôl

Minister Peter Plavčan diskutoval v Nitre s riaditeľmi tamojších škôl

02.06.2016
Minister Peter Plavčan diskutoval v Nitre s riaditeľmi tamojších škôl
     Špecifiká vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, asistenti pedagógov i štátne vzdelávacie programy boli dnes témou diskusie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana s riaditeľmi a riaditeľkami základných a materských škôl v Nitre. Stretnutie sa uskutočnilo za účasti primátora mesta Jozefa Dvonča na pôde mestského úradu.
     „Prišiel som sem skôr počúvať vaše skúsenosti a požiadavky, než Vám hovoriť o plánoch ministerstva, ktoré sme nedávno predstavili“, uviedol na úvod stretnutia minister Plavčan. Zástupcovia škôl hovorili o potrebe lepšieho ohodnotenia asistentov učiteľov, vyjadrili pripomienky k vzdelávaciemu programu pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a k nízkym tabuľkovým platom nepedagogických pracovníkov v školstve.
      „V dnešnej diskusii zazneli viaceré zaujímavé podnety, ktoré som si zapísal a budeme sa nimi na ministerstve zaoberať,“ zhodnotil stretnutie minister Plavčan.
     Následne, v sprievode primátora Dvonča, navštívil Materskú školu na Nedbalovej ulici, ktorú nedávno mesto zrekonštruovalo za viac ako 800-tisíc eur, pričom sumou vyše 260-tisíc eur prispelo aj ministerstvo školstva. Druhou navštívenou bola základná škola na Tulipánovej ulici, ktorej objekty v súčasnosti mesto opravuje a mali by byť dokončené do začiatku budúceho školského roka.