» Aktuality » Minister na návšteve UPJŠ v Košiciach

Minister na návšteve UPJŠ v Košiciach

14.07.2017
Minister na návšteve UPJŠ v Košiciach
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan vo štvrtok 13. júla 2017 navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Minister Plavčan sa stretol s vedením univerzity a členmi rozšíreného kolégia rektora. Súčasťou pracovnej návštevy bola aj prehliadka Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, stretnutie ministra Plavčana s vedením PF UPJŠ v Košiciach, prehliadka univerzitných vedeckých parkov – TECHNICOM a PROMATECH či stretnutie s vedením Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
     Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. informoval ministra o zámere zriadiť Technologický a inovačný park (TIP-UPJŠ) na báze existujúcich univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumného centra, čo minister školstva ocenil a podporil.
     „Tento zámer a jeho naplnenie je potrebné podporiť nielen z rezortu školstva, ale z viacerých rezortov. Budeme na tejto myšlienke spoločne s vedením univerzity ďalej pracovať. Predpokladám, že v Košiciach sa týmto spôsobom môže utvoriť jedno veľmi významné európske pracovisko, v ktorom sa bude uskutočňovať transfer vedeckých výsledkov priamo do praxe," povedal minister Plavčan.
     Minister Plavčan si následne prezrel budovu Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorú ešte v decembri 2016 poškodil požiar. Počas prehliadky budovy sa minister poinformoval aj o aktuálnom stave priebehu rekonštrukčných prác a termínoch ukončenia jednotlivých etáp.
     Súčasťou programu na PF UPJŠ v Košiciach bola prehliadka vedecko-výskumného centra PROMATECH a univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Minister spoločne s rektorom univerzity slávnostne otvorili novú videokonferenčnú miestnosť UVP TECHNICOM.