» Aktuality » Minister Juraj Draxler na Startup Factory

Minister Juraj Draxler na Startup Factory

04.06.2015
Minister Juraj Draxler na Startup Factory
     Minister školstva Juraj Draxler dnes spolu s prezidentom SR Andrejom Kiskom a s európskym komisárom pre digitálnu ekonomiku Güntherom H. Oettingerom otvorili konferenciu Startup Factory Slovakia Connect Coworking, ktorá sa konala v Bratislave.
     V neformálnom prostredí bývalej pradiarne Cvernovky sa zišli asi dve stovky mladých ľudí zaoberajúcich sa myšlienkou na vytvorenie alebo podporu startupov. "Som rád v takom optimistickom a kreatívnom prostredí. Žijeme v digitálnej revolúcii, IT a digitálny sektor stále viac vplýva na našu ekonomiku aj jej fungovanie. Na ostatné sektory priemyslu, ale aj na bankový. Dnes už zasahuje do všetkých iných oblastí," povedal komisár Oettinger.
     Minister Draxler vo svojom príhovore načrtol body Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v SR, ktorú vypracoval rezort financií v spolupráci s rezortami školstva a hospodárstva a tiež s osobnosťami zo startupovej komunity. Spomenul napríklad poskytovanie grantov študentom s inovatívnymi myšlienkami, ale aj podporu vzdelávania žiakov, aj učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, či vytvorenie centra excelentnosti pre informačnú bezpečnosť.
     Dôležitým bodom je aj motivácia a podpora vysokých škôl, vzdelávacích centier a organizácií výskumu pri realizácii podporných aktivít pre začínajúce startupy/spin-offy pre zvýšenie prirodzeného záujmu študentov o podnikanie. Významným krokom budú pripravované opatrenia pre spájanie univerzít a súkromného sektora.
     "Už v minulosti tu vznikli mnohé firmy, ktoré sú globálnymi hráčmi, dokázali to za vtedajších podmienok. Snažíme sa, aby viac ľudí, ktorí majú motiváciu niečo dokázať, vedeli, akým spôsobom to môžu urobiť. Snažíme sa odstrániť rôzne byrokratické prekážky pri zakladaní startupov a vytvoriť dobré kanály pre komunikáciu napríklad s bankami alebo s inými finančnými zdrojmi," dodal minister Draxler.  
     Po konferencii sa minister Draxler presunul na tlačovú besedu spolu s predsedom NR SR a digitálnym lídrom Petrom Pellegrinim a komisárom Güntherom H. Oettingerom.