» Aktuality » Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z 98 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov

Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z 98 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov

26.01.2016
Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z 98 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov
     „Chcem poďakovať učiteľom z 98 % škôl, ktoré pokračujú v normálnom vyučovaní,“povedal minister Juraj Draxler. Dodal, že rešpektuje právo občana vyjadriť svoj názor - aj prostredníctvom štrajku.
     K vyjadreniam Iniciatívy slovenských učiteľov k zastrašovaniu zriaďovateľmi škôl, ministerstvo školstva k dnešnému dňu neeviduje žiaden takýto prípad. Podobný podnet neprišiel ani na Odbor ochrany práv v regionálnom školstve.
     Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ukladá riaditeľom škôl povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna. Preto samotné nahlasovanie počtov zatvorených škôl rozhodne nemožno považovať za zastrašovanie.
     Naopak, čo sa týka ochrany práv zamestnancov v školstve, ministerstvo pod vedením ministra Juraja Draxlera toho urobilo za ostatný rok skutočne veľa – zastavilo prázdninové prepúšťanie učiteľov, vypracovalo Praktickú príručku k ochrane práv učiteľov a vytvorilo tiež Odbor pre ochranu práv v regionálnom školstve.