Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Minister Ján Mikolaj ocení celoživotné dielo kardinála Tomka

Minister Ján Mikolaj ocení celoživotné dielo kardinála Tomka

03.06.2009

      Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdá zajtra 4. júna 2009 pri príležitosti významného životného jubilea Jozefovi kardinálovi Tomkovi Veľkú medailu sv. Gorazda. Zablahoželá mu nielen k jeho 85. výročiu narodenia, ale ocení aj jeho celoživotné vedecko-pedagogické dielo a výrazný podiel na zviditeľnení Slovenska a slovenského národa. Poďakuje mu zároveň za šírenie kresťanskej kultúry a vzdelanosti vo svete.

Miesto a čas: MŠ SR, Stromová 1, 4. posch., Bratislava, 14.00 hod.

Bratislava 3. jún 2009