» Aktuality » Minister Eugen Jurzyca sa zúčastnil na stretnutí ministrov školstva krajín OECD v Paríži

Minister Eugen Jurzyca sa zúčastnil na stretnutí ministrov školstva krajín OECD v Paríži

08.11.2010

     Vplyv krízy na vzdelávanie a riešenie jej následkov, zosúladenie zručností s vynárajúcimi sa požiadavkami praxe a spoločnosti, príprava všestranných učiteľov pre 21. storočie, ako aj posilnenie sociálnych aspektov vo vzdelávaní boli kľúčové témy diskusie ministrov školstva z 39 krajín sveta. Na zasadnutí ministrov školstva krajín OECD, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4. až 5. novembra 2010 v Paríži, sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca.
     Hlavnou témou stretnutia ministrov školstva členských  a vybraných nečlenských krajín OECD boli investície do ľudského a sociálneho kapitálu. Schôdzu otvoril generálny tajomník OECD Angel Gurría spolu s federálnou ministerkou školstva, umenia a kultúry Rakúska a zároveň predsedníčkou zasadnutia Claudiou Schmied. Následne boli ministri rozdelení do tematických pracovných skupín, kde otvorene diskutovali o konkrétnych problémoch zúčastnených krajín a hľadali  odpovede na aktuálne otázky v oblasti vzdelávania vo svete.
     Ešte pred samotnou schôdzou sa Eugen Jurzyca zúčastnil politického fóra na tému „Investície do zručností pre 21. storočie" pod vedením Anne Tolley, ministerky školstva Nového Zélandu a Alonsa Lujambia, ministra verejného vzdelávania Mexika. Na bilaterálnej úrovni sa minister stretol s 1. námestníkom ministra školstva Českej republiky Kryštofom Hajnom, s ktorým prerokoval niekoľko otázok spoločného záujmu, vrátane možnosti spolupráce pri externom hodnotení vysokých škôl.

Paríž 5. november 2010