» Aktuality » Minister Eugen Jurzyca sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Minister Eugen Jurzyca sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

12.05.2011

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča sa v piatok 13. mája 2011 uskutočnilo na Univerzite Komenského v Bratislave 58. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). 
    Rektori vysokých škôl sa zaoberali prípravou stanoviska k návrhu vecného obsahu novely zákona o vysokých školách. Na programe stretnutia bola aj metodika a rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2012, ako aj oblasť využívania štrukturálnych fondov. SRK odporučilo MŠVVaŠ SR spracovať prerokovaný návrh vecného obsahu novely zákona o VŠ do paragrafového znenia a posunúť ho do ďaľšieho legislatívneho procesu. 

Fotogaléria