» Aktuality » Minister Eugen Jurzyca sa zúčastní na oslavách vzniku fyzikálnych katedier UK v Bratislave

Minister Eugen Jurzyca sa zúčastní na oslavách vzniku fyzikálnych katedier UK v Bratislave

21.10.2011

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu sa v pondelok 24. októbra 2011 uskutočnia oslavy 50. výročia založenia fyzikálnych katedier Univerzity Komenského v Bratislave.

Miesto a čas: sídlo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, Bratislava, 11.00 hod.

Bratislava 21. október 2011