» Aktuality » Minister Eugen Jurzyca prijal generálneho riaditeľa európskej organizácie CERN Rolfa Heuera

Minister Eugen Jurzyca prijal generálneho riaditeľa európskej organizácie CERN Rolfa Heuera

25.05.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa vo štvrtok 26. mája 2011 stretol na pôde MŠVVaŠ SR s generálnym riaditeľom Európskej organizácie pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve (CERN) Rolfom Heuerom.
    
Slovenská republika intenzívne spolupracuje s organizáciou CERN, pričom slovenskí vedci sa podieľajú na výstavbe, prevádzke a experimentoch na veľkom hadrónovom urýchľovači LHC CERN. Odborným garantom tejto spolupráce je MŠVVaŠ SR.
     Za účasti Rolfa Heuera sa následne 27. - 28. mája 2011 bude v Košiciach konať zasadnutie Európskeho výboru pre budúce urýchľovače (RECFA - Restricted European Committee for Future Accelerators). Na podujatí, ktoré organizuje Prírodovedecká fakulta Univerzity P.  J. Šafárika v Košiciach a Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, sa zúčastní aj vedúci služobného úradu MŠVVaŠ SR Miroslav Siváček, ako aj zástupcovia sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR.
     Cieľom zasadnutia je periodické monitorovanie stavu fyziky vysokých energií v členských štátoch CERN. Zasadnutie v Košiciach je tretím na Slovensku od vstupu našej krajiny do organizácie CERN v roku 1993 (predchádzajúce zasadnutia RECFA sa uskutočnili v roku 1997 v Smoleniciach a v roku 2004 v Bratislave).

Fotogaléria