» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič udelil Veľkú medailu sv. Gorazda J. Em. Jozefovi kardinálovi Tomkovi

Minister Dušan Čaplovič udelil Veľkú medailu sv. Gorazda J. Em. Jozefovi kardinálovi Tomkovi

27.02.2014
Minister Dušan Čaplovič udelil Veľkú medailu sv. Gorazda J. Em. Jozefovi kardinálovi Tomkovi
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič odovzdal na pôde ministerstva Veľkú medailu sv. Gorazda J. Em. Jozefovi kardinálovi Tomkovi. Prestížne rezortné ocenenie bolo udelené za celoživotné dielo a aktivity v prospech výchovy a vzdelávania mladých ľudí v duchu humanizmu a kresťanských hodnôt.