» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič sa v Budapešti stretol s ministrami V4 zodpovedných za výskum a inovácie

Minister Dušan Čaplovič sa v Budapešti stretol s ministrami V4 zodpovedných za výskum a inovácie

09.12.2013
Minister Dušan Čaplovič sa v Budapešti stretol s ministrami V4 zodpovedných za výskum a inovácie
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa v pondelok  9. decembra 2013 zúčastnil na rokovaní ministrov krajín Vyšehradskej štvorky zodpovedných za výskum a inovácie. Spoločné stretnutie ministrov Českej republiky, Poľska, Slovenska a Maďarska, počas ktorého hovorili o koordinácii krokov v oblasti výskumu a inovácií, sa uskutočnilo v Budapešti.
     Témou rozhovorov bola ďalšia spolupráca a snaha o rozšírenie účasti krajín V4 v programe Horizont 2020. Ministri na rokovaní podpísali spoločné vyhlásenie zamerané na zlepšenie účasti zúčastnených stredoeurópskych štátov v tomto programe EÚ na roky 2014 - 2020. Okrem toho ministri rokovali o stratégiách jednotlivých krajín na zabezpečenie rozvoja inovačných aktivít, ako aj o možnostiach spolupráce krajín V4 so Spojenými štátmi americkými.

 
Dalibor Štys, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Zoltán Cséfalvay, minister pre hospodársku stratégiu, Ministerstvo národného hospodárstva MR, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, ministerka vedy a vysokého školstva PR, Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Dalibor Štys, minister školstva, mládeže a telo...